32 gminy z województwa świętokrzyskiego zostały wyróżnione za wzorową realizację programu „Czyste Powietrze”. Wśród nich znalazła się gmina Daleszyce, która znalazła się w czołówce najlepszych. W związku z tym burmistrz Dariusz Meresiński odebrał promesę na dodatkowe środki z programu opiewającą na kwotę 25 tysięcy 600 złotych.

Przekazanie promes odbyło się w poniedziałek, 18 lipca, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Otrzymały je samorządy, których wyniki były najlepsze i świadczą o największym zaangażowaniu lokalnych społeczności i władz w realizację programu „Czyste Powietrze”. – Postawiliśmy na szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy, dotyczącą korzyści płynących z korzystania z programu „Czyste Powietrze”. Był wyraźny przekaz w tym zakresie w miejscowych mediach, w lokalnej gazetce, prowadzone były też rozmowy na spotkaniach z sołtysami i radnymi.

Cieszę się, że mieszkańcy gminy Daleszyce tak mocno zmobilizowali się do udziału w tym programie – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

czyste powietrze770

Przypomnijmy, program „Czyste Powietrze” jest wsparciem finansowym dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację budynku, bądź też wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne. – „Czyste Powietrze” to program cywilizacyjny, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dzięki wymianie źródeł ciepła można także zaoszczędzić, co oznacza, że program przekłada się także na budżety domowe – podkreślała Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki.

Poseł na sejm RP Bartłomiej Dorywalski zaznaczył, że program „Czyste Powietrze” to perła w koronie wszystkich programów Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Cieszy się ogromną popularnością w naszym społeczeństwie. Mieszkańcy wymieniają źródła ciepła i przeprowadzają termomodernizacje. Te działania są niezwykle potrzebne – mówił poseł Bartłomiej Dorywalski.

Senator Krzysztof Słoń gratulował samorządowcom osiągniętych wyników w ramach programu. – Wyróżnione samorządy powinny mieć powody do dumy. Wasze gminy są w gronie 625 najlepszych w kraju. To powód do satysfakcji i poczucia dobrze wykonanej współpracy z mieszkańcami – stwierdził senator Krzysztof Słoń.

Dodatkowe środki przyznane gminom w ramach programu „Czyste Powietrze” zostaną wykorzystane na realizację działań w jego zakresie.

Agnieszka Olech