Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zawiadamia , że zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego , w dniu 30 czerwca 2022 roku, upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Energetycznej Budynków (CEEB). Wszyscy, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku powinni jak najszybciej złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przeciwnym razie właścicielowi lub zarządcy, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć aż do 5000 zł.

Obowiązkową deklarację można złożyć online na stronie CEEB.gov.pl (przez Profil Zaufany lub e-dowód), jak i w formie papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.