W związku z zakończeniem przez Gminę Daleszyce realizacji projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom”, informujemy, iż zachowanie trwałości następować będzie w całym okresie poprzez zapewnienie 80 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach działalności Klubu Seniora w Daleszycach, z 4 filiami.

W związku powyższym, Gmina Daleszyce ogłasza, iż prowadzi otwarty nabór do  Klubu Seniora w Daleszycach, z 4 filiami, w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Cisów - 10 miejsc, Daleszyce - 30 miejsc, Suków - 20 osób, Smyków - 10 osób, Komórki - 10 osób. Łącznie, Gmina dysponuje 80 miejscami dla osób starszych.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa zostały określone w Regulaminie Klubu Seniora, stanowiącym załącznik nr 1.

Załącznik nr 1