Siedziba OSP w Szczecnie zmienia się nie do poznania. Budynek powiększył się niemal dwukrotnie, dobudowana część ma już nowy dach i okna, trwają prace wewnątrz obiektu.

- Jak widać, zmiany postępują szybko, budynek prezentuje się świetnie i widać bliski finał kolejnej inwestycji, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom Szczecna – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński podczas wizyty gospodarczej w rozbudowywanej świetlicy wiejskiej. Włodarzowi gminy towarzyszyła Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Anna Kosmala i radny Rady Miejskiej Czesław Skrybuś, którzy również nie kryli zadowolenia z postępów w rozbudowie tak potrzebnego mieszkańcom obiektu.

Zadanie polega na dobudowaniu pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i kotłowni oraz przebudowie istniejących pomieszczeń gospodarczych i garażu OSP. Wewnątrz nowej części budynku wykonywane są instalacje i kotłownia, w której stanie piec na pellet, planowana jest także instalacja fotowoltaiczna. Zadanie ma być gotowe do połowy przyszłego roku. Jego koszt to 1,2 mln zł, z czego 0,5 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.