W każdym z 18 sołectw na terenie gminy Daleszyce wyznaczono punkty,  w których mieszkańcy będą mogli odebrać tabletki z jodkiem potasu. Tabletki będą wydawane w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki

Kiedy należy przyjmować tabletki z jodkiem potasu?

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Podanie leku do 8 godzin po wystąpieniu skażenia nadal jest korzystne.

Tabletki z jodkiem potasu znajdują zastosowanie w przypadku potwierdzonego skażenia radioaktywnego. Nie można ich przyjmować profilaktycznie i na własną rękę, bo można sobie zaszkodzić. Nieuzasadnione przyjmowanie jodku potasu może skutkować niedoczynnością tarczycy, nadczynnością tarczycy, podrażnieniem układu pokarmowego czy reakcjami alergicznymi.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

  • Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia,12,5 mg - ¼ tabletki
  • Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg - ½ tabletki
  • Dzieci od 3 lat do 12 lat, 50 mg - 1 tabletka
  • Dorośli (do 60 lat) i dzieci powyżej 12 lat, 100 mg - 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią, 100 mg - 2 tabletki

Przeciwwskazania

  • uczulenie na jodek potasu
  • nadczynność tarczycy
  • zaburzenia naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
  • opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa

Zasady odbioru preparatów jodowych  

W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego tabletki z jodkiem potasu będą wydawane osobom pełnoletnim. Poza tym będzie możliwość pobrania tabletek dla członków rodzin i osób, które nie mogą osobiście pojawić się w punkcie.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu w gminie Daleszyce 

Szkoła Podstawowa w Sukowie, Suków 215,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b,

Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Brzechów 41,

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie, Cisów 45

Świetlica Wiejska w miejscowości Wójtostwo

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Komórkach, Komórki 69,

Świetlica Wiejska w Kranowie, Kranów 39A,

Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Marzysz 12,

Szkoła Podstawowa w Niestachowie, Niestachów 271,

Świetlica Wiejska w Niwach, Niwy 72,

Szkoła Podstawowa w Słopcu, Słopiec 86,

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, Widełki 38,

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie, Smyków 48A

Budynek Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemosna/ LGD Białe-Ługi, Trzemosna 27, 

Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 36B,

Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Sieraków 38,

Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Szczecno 172,

Szkoła Podstawowa w Mójczy, Mójcza 9,

broszura tabletki 1

broszura tabletki 2

broszura tabletki 3

broszura tabletki 4