Firma Albud ze Strawczyna przebuduje drogę gminną w Słopcu Szlacheckim. W ramach zadania powstanie nowa nakładka asfaltowa i chodnik. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 2 listopada umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

W planach jest przebudowa 820-metrowego odcinka drogi wraz z budową chodnika. Jezdnia będzie poszerzona do 5,5 metra, powstaną nowe zjazdy do posesji i utwardzone pobocze, wybudowane zostaną też studnie chłonne jako element odwodnienia drogi.

To kontynuacja prac, jakie gmina wykonała w tej miejscowości kilka lat temu dwa lata temu na odcinku o długości 840 m. Kolejny etap ma się zakończyć w ciągu dziesięciu miesięcy. Koszt to 1.589.518,91 zł, zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.