9 listopada samorząd gminy Daleszyce podpisał umowy z wykonawcami inwestycji, na realizację których pozyskał wcześniej ogromne dofinansowanie zewnętrzne. Środki w kwocie 10 milionów złotych zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły w Słopcu, przebudowę sieci dróg gminnych, a także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu. Łączna wartość tych zadań to 12 milionów złotych.  

Wybrano wykonawców inwestycji

To bardzo ważna chwila dla samorządu gminy Daleszyce, ale przede wszystkim jej mieszkańców. Właśnie została postawiona przysłowiowa kropka nad „i”, czyli zawarte umowy z wykonawcami ważnych dla lokalnej społeczności zadań. – Podpisaliśmy 12 umów na kolejne milionowe inwestycje. Ich łączna wartość to prawie 12 milionów złotych, z czego prawie 10 milionów złotych to dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Pozyskane przez nas pieniądze zdecydowanie odciążą budżet gminy i pozwolą na szybszą realizację zaplanowanych przez nas inwestycji – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.  –Największym zadaniem z tej puli jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Słopcu. To w ostatnim czasie już trzecia sala gimnastyczna, którą będziemy budować, dwie są obecnie w trakcie realizacji. Podpisaliśmy też umowy na dziewięć zadań drogowych w różnych miejscowościach na terenie gminy Daleszyce oraz na dwa zadania wodno-kanalizacyjne, między innymi zakup wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu. Pozwolą one na szybszą ewidencję zużytej wody, bez potrzeby wchodzenia na prywatne posesje mieszkańców. Cieszę się, że realizacja tych inwestycji ruszy już lada dzień. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia świętokrzyskich parlamentarzystów, którym dziękuję za przychylność, zrozumienie i poparcie naszych potrzeb – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Jak podkreślają mieszkańcy Słopca, sala gimnastyczna jest tu bardzo potrzebna. - Rozmawialiśmy o tym już od kilku lat i dzięki determinacji szeregu osób, w tym burmistrza Dariusza Meresińskiego i za zgodą radnych Rady Miejskiej w Daleszycach, w końcu sala w naszej miejscowości powstanie. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji, która będzie największą inwestycją w Słopcu na przestrzeni ostatnich lat – podkreśla Mariusz Dziadowicz, radny sołectwa Słopiec.

Realizacja tak wielu inwestycji w jednym czasie nie byłaby możliwa, gdyby nie środki zewnętrzne. - Bez wsparcia zewnętrznego trudno byłoby zrealizować tak dużo inwestycji. Cieszymy się, że udało się pozyskać duży zastrzyk gotówki. Jest to prawie 85% dotacji, w stosunku do kwot po przetargach, co oznacza, że przy niedużym nakładzie kosztów własnych możemy zrobić dużo – zaznacza Rafał Siwonia, przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach.

To milowy krok w kierunku rozwoju gminy Daleszyce. – Budowa sali gimnastycznej jest chyba najbardziej spektakularna w tym rozdaniu Programu Polski Ład dla gminy Daleszyce. Ale i pozostałe zadania, w tym przebudowy dróg, czy zakup wodomierzy z funkcją zdalnego odczytu, to inwestycje, na które mieszkańcy czekają – mówi Anna Kosmala, radna powiatowa.

Cztery firmy zrealizują zadania

W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany szereg zadań. Budową Sali gimnastycznej w Słopcu zajmie się firma Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski z Kielc. Wartość prac wyceniono na kwotę blisko 5,4 mln złotych.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc będzie odpowiedzialne za przebudowę dróg w miejscowościach: Szczecno, Mójcza, Marzysz, Słopiec, Niwy, Daleszyce i Borków. Łączna wartość tych zadań to blisko 2,6 mln złotych. Zaś Firma Usługowo-Handlowa „Lech” Leszek Pióro z Górna przebuduje drogi w Widełkach i Brzechowie. Łączny koszt tych inwestycji to nieco ponad 3 mln złotych.

Wykonawcą zadania dostawy i montażu wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu oraz budowy punktów pomiarowych i modernizacji węzłów wodociągowych na terenie gminy Daleszyce będzie Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Łączna wartość tych inwestycji to nieco ponad 749 tysięcy złotych.

Agnieszka Olech