Jest nam miło poinformować, że uczennica Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu wygrała ogólnopolski konkurs plastyczny „Spotkania ze sztuką” organizowany przez Fundację PGE. W ramach nagrody cała klasa IV - do której uczęszcza Iza pojedzie na jednodniową wycieczkę do Muzeum Narodowego w Lublinie. To ogromne wyróżnienie dla naszej placówki, ponieważ w konkursie wzięły udział szkoły z całej Polski, a praca Izy znalazła się wśród 90 zwycięskich. Została wybrana spośród 500 nadesłanych na konkurs  – mówi dyrektor szkoły, pani Katarzyna Wesołowska.

Konkurs „Spotkania ze Sztuką” miał na celu propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa, jak również rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wspieranie działań i możliwości twórczych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Jury konkursowe wybrało 90 prac, którym przyznało nagrody w postaci:

  • jednodniowej wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie lub Krakowie;
  • uczestnictwa w lekcji muzealnej, w wybranym terminie do 31 marca 2023 r.;
  • bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac;
  • udostępnienia zwycięskich prac w ramach wystaw w Muzeach.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie w dowolnej technice plastycznej  własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie. Inspiracją dla Izy był obraz polskiego malarza Tadeusza Makowskiego  - „Mali pierroci”, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych.

W ramach wsparcia kultury, PGE promuje ideę upowszechniania kultury w małych miejscowościach. Przykładem takiego podejścia jest konkurs „Spotkania ze sztuką”, za pomocą którego PGE umożliwia dzieciom i młodzieży z małych miejscowości, oddalonych od dużych miast, kontakt ze sztuką, zabierając je do najważniejszych muzeów sztuki w Polsce na lekcje muzealne.

SP Słopiec