Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym bywa dla mam dużym wyzwaniem emocjonalnym i logistycznym. Jedną z głównych przyczyn bierności zawodowej matek jest trudność łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Problem z zapewnieniem i opłaceniem opieki nad dzieckiem w godzinach pracy także nie ułatwia podjęcia decyzji o powrocie na etat.  Poczucie braku własnych kompetencji lub ich utraty po dłuższej nieobecności na rynku pracy, to obawa wymieniana w dalszej kolejności.
Realizacja działań w programie specjalnym pn. "Mama pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje" ukazała skalę zainteresowania matek pomocą w powrocie na rynek pracy. Stąd pomysł na kolejną edycję programu specjalnego w 2023 roku, tym razem pod nazwą „Mama pracuje – reaktywacja".
 
Do udziału w nowym programie zachęcamy kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej, związanym z wychowaniem dziecka do 7 roku życia, nie kontynuowały ani nie podjęły nowego zatrudnienia.
 
Co oferujemy?
Programy specjalne mają na celu aktywizację zawodową w pierwszej kolejności osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wobec których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy.
 
Mając na uwadze powyższe, program specjalny „Mama pracuje – reaktywacja" ma charakter kompleksowy i odpowiada na potrzeby jego potencjalnych uczestniczek. Proponujemy mamom chętnym do powrotu na rynek pracy udział w:
  • pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym – nasi pracownicy pomogą w określeniu predyspozycji zawodowych i wyborze kierunku szkolenia, a także dobiorą odpowiednią ofertę stażu;
  • szkoleniu indywidualnym;
  • pięciomiesięcznym stażu zawodowym.
 
Uczestnicząc w szkoleniu i stażu, każdej z mam przysługuje stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Kompleksowości nadaje możliwość refundacji kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem przebywającym w żłobku/przedszkolu lub pod nadzorem opiekunki, podczas gdy mama odbywa szkolenie lub staż.
 
Dla Pań, które po zakończeniu udziału w stażu podejmą zatrudnienie na umowę o pracę, czeka atrakcyjna premia finansowa.
 
Jak można zgłosić chęć udziału?
 
Wystarczy odwiedzić swojego doradcę klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych i wypełnić ankietę rekrutacyjną. Nabór do programu trwa do uzyskania grupy, lecz nie dłużej niż do 31.01.2023 roku. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziana liczba miejsc w programie, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Złożenie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w programie.

Program specjalny jest realizowany od stycznia 2023 roku i potrwa do końca bieżącego roku. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz może być wspierany innymi środkami.

Dodatkowe informacje na temat programu specjalnego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pok. 128 i 113 , tel. 41 367-11-81 lub  41-367-11-21.