Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach informuje mieszkańców Daleszyc o przeprowadzanej akcji wymiany wodomierzy. Prosimy mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia ww. czynności pracownikom ZUK Daleszyce.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy zakładu posiadają legitymacje służbową i na żądanie mieszkańca mają obowiązek jej okazania. Usługobiorca może odmówić wpuszczenia na posesję osoby, która nie posiada legitymacji bądź odmawia jej okazania.