Obchody z okazji 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się przy szkole podstawowej w Szczecnie. Wiązankę kwiatów przy obelisku upamiętniającym powstańców złożył burmistrz Dariusz Meresiński. - Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły podstawowej w Szczecnie przygotowali wzruszający występ – podziękował burmistrz.

Wyjątkowym akcentem obchodów była warta honorowa uczniów w mundurach i rogatywkach powstańców przy pomniku walk powstańczych w Szczecnie. W tradycyjnej akademii dzieci i młodzież przypomniała losy bohaterów tego największego zrywu narodowego w naszym kraju, a szczególnym elementem występu była inscenizacja fragmentu „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego.

W uroczystości, obok społeczności szkolnej, wzięła udział także radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, radny Rady Miejskiej w Daleszycach Czesław Skrybuś, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach Alicja Prendota, przewodnicząca KGW Szczecno Iwona Dziedzic oraz mieszkańcy Szczecna. W organizację obchodów włączył się także historyk Romuald Sadowski, który przedstawił krótki wykład na temat związków ziemi daleszyckiej z Powstaniem Styczniowym.

Historyk przypomniał, że w lasach cisowskich i szczeceńskich ukrywali się powstańcy i tutaj rozgrywały się znaczące potyczki, w Hucie Szczeceńskiej, osadzie należącej do majątku ziemskiego Szczecno, powstał obóz powstańczy, natomiast w Daleszycach funkcjonował szpital, w którym otoczono opieką rannych powstańców. W odwecie za tą pomoc, Daleszyce po upadku Powstania Styczniowego straciły prawa miejskie, które zostały nadane im już w XVI wieku.