W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Link do badania ankietowego: https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/875866/lang-pl

Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Miasto i Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.