Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników od 4 czerwca 2021 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach wraz z filiami w Szczecnie i w Sukowie uruchomiła kolejny moduł systemu informatycznego ELEKTRONICZNĄ WYPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK, która zautomatyzowała wszystkie procesy i czynności biblioteczne, m.in. prowadzi elektroniczny system wypożyczeń i zwrotów.

Czytelnicy przychodzący do biblioteki będą mieli założone konto w systemie bibliotecznym.

W związku z tym każda osoba przychodząca do biblioteki w celu wypożyczenia książki (również czytelnicy, którzy obecnie wypożyczają) proszona jest o zabranie nr PESEL, ponieważ jest on niezbędny do zapisu w systemie MAK+ (zarówno dorośli jak i dzieci).

Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia włącznie, proszone są o przychodzenie z rodzicem/opiekunem, który powinien podpisać zobowiązanie.

W związku z powyższym prosimy naszych czytelników przy pierwszej wizycie w Miejsko Gminnej Bibliotece w Daleszycach oraz filiach w Szczecnie i w Sukowie o cierpliwość i wyrozumiałość.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Źródło: daleszyce.naszabiblioteka.com