16 drzew z całej Polski to tegoroczni finaliści organizowanego przez Klub Gaja konkursu "Drzewo Roku", którego celem jest zwrócenie uwagi na ciekawe, wiekowe drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić.

Wśród tegorocznych finalistów jest zgłoszony przez szkołę w Szczecnie "Dąb Powstańców", który znajduje się w Murawinie k/Szczecna. To przy  nim, co roku w grudniu, odbywa się widowisko historyczne pt Capstrzyk Powstańczy. Już w czerwcu b.r. nasz dąb będzie rywalizował o tytuł "Drzewa Roku 2023".

Zapraszamy do wzięcia udziału w czerwcowym głosowaniu.