Informujemy Mieszkańców gminy Daleszyce, że z początkiem 2023 roku NIE ZMIENIŁA SIĘ cena odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy. W związku z tym nie wydawane są odrębne zawiadomienia dotyczące opłat i wysokości stawek.

Aktualnie obowiązuje opłata ustalona 1 stycznia 2022 roku na poziomie: 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli  kompostuje odpady biodegradowalne: 20 zł miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;  40,00 zł - gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dla domków letniskowych obowiązuje ryczałtowa roczna stawka w wysokości 200 zł lub stawka podwyższona 540 zł, jeśli właściciel nie segreguje odpadów.

W przypadku zmiany ceny usługi, wydawane będą mieszkańcom stosowne zawiadomienia.