Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniu:
— 15.03.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00.

Jest to ostatni dzień opłaty pierwszej raty za podatek i odpady komunalne.