Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce. Jaśniej i bezpieczniej będzie przy drogach w Niwach, Mójczy, Kranowie i Daleszycach.

Trzy zadania będą realizowane w Niwach. Wzdłuż drogi gminnej nr 310009T na odcinku od posesji 88b w kierunku do ronda stanie 9 nowych słupów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe typu LED. Przy drodze powiatowej 1325T dobudowane zostaną 4 słupy i zamontowanych będzie 8 opraw oświetlenia. Natomiast przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 1155/48) stanie 5 nowych słupów i zamontowanych 8 opraw ledowych.

W miejscowości Mójcza zadanie będzie prowadzone na odcinku drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 62/2, gdzie zbudowanych zostanie 8 nowych słupów i zamontowanych 9 nowych opraw oświetlenia.

W Kranowie oświetlenie będzie rozbudowane wzdłuż drogi gminnej relacji Kranów – Słopiec, gdzie przewidziano montaż dwóch słupów i pięciu opraw oświetlenia.

Przy drodze powiatowej 1322T w Daleszycach (ul. Świętokrzyska – Zagórze) zakres robót obejmuje odcinek od istniejącego słupa nr 3 i dobudowę ośmiu nowych słupów oraz montaż 11 opraw o oświetlenia typu LED. 

Wszystkie nowe i wymieniane lampy są energooszczędne i integrowane z gminnym systemem inteligentnego oświetlenia, który umożliwia dostosowanie natężenia światła do warunków atmosferycznych. 

Wykonawcami zadań są firmy Spektrum z Kielc oraz Elektro-Dami z Kielc. Koszt inwestycji to w sumie 278 tys. zł.