Zaczyna się realizacja dwóch nowych zadań drogowych w naszej gminie. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy na wykonanie przebudowy drogi „do wieży” w Daleszycach i budowy nowego odcinka ulicy Sosnowej w Borkowie. – Te inwestycje są ważne nie tylko dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych, ponieważ znajdują się w sąsiedztwie naszych atrakcji turystycznych – mówi burmistrz.

Droga w Daleszycach prowadzi do położonej w rejonie dzielnicy Zagórze wieży widokowej (dojazd tutaj prowadzi od drogi powiatowej, ul. Świętokrzyskiej). Obecnie jest wysypana tłuczniem, ale w ramach inwestycji 650-metrowy odcinek będzie wyasfaltowany, powstanie też utwardzone pobocze.

- Położymy tutaj nową asfaltową nawierzchnię drogi, a tym samym dojazd będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. Jak dodaje, przy tej drodze powstają już nowe domy, a inwestycja na pewno sprawi, że ten trend się utrzyma.

- Przebudowa drogi do wieży to jedna z wielu inwestycji, jakie w ostatnich latach zostały zrealizowane w naszej gminie. Inwestycja jest potwierdzeniem tego, że  dbamy nie tylko o chodniki i drogi komunikacyjne, ale też przywiązujemy wagę do obiektów i dróg o znaczeniu bardziej turystycznym czy historycznym – mówi radna Rady Miejskiej w Daleszycach  Beata Powałkiewicz. - Dodatkowym aspektem przemawiającym za pozytywnym znaczeniem przebudowy drogi jest konieczność zagospodarowania tego terenu w przyszłości. Okolica jest piękna, z całą pewnością kiedyś powstaną tam kolejne domy mieszkalne.  Tymczasem będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Wykonawcą inwestycji jest firma Lech z Górna, jej koszt to 995 tys. zł. Oba zadania powstają z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja w Borkowie będzie polegać na budowie odcinka drogi o długości 362 m, który będzie wyasfaltowany, powstanie też chodnik i utwardzone pobocze. 

- Ze względu na oblegany w sezonie letnim zalew, lasy i inne atrakcje, Borków jest miejscowością turystyczną, w której infrastruktura drogowa powstaje z przeznaczeniem tak dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Jeśli chodzi o aktualną umowę, to inwestycja będzie polegać na budowie nowego odcinka ulicy Sosnowej (dawnej Okrężnej), który docelowo będzie się łączyć z istniejącym fragmentem i tworzyć jeden ciąg drogi. W tej chwili realizujemy pierwszy etap tego zadania – mówi radny Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia.

Koszt prac to niemal 655 tys. zł. Wykonawcą jest firma Kowex z Pawłowa. Termin realizacji obu zadań mija za 10 miesięcy.