Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że w dniach 22.05.2023 r. – 02.06.2023 r. na działkach numer ewid. 281, 301, 877, 878, 841, 842, 839/1, 837, 838/2, 838/1, 731/2, 843/1, 843/2,  844, 845, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784/4, 784/3, 783, 782, 781, 780/1, 262 wykonywane będą czynności pomiarowe przez pracowników Zakładu Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik w celu opracowania ewidencji studni kopanych zlokalizowanych na terenie miejscowości Szczecno.

Prace te niezbędne są do uruchomienia nowej studni wody pitnej w Szczecnie.

info pomiary studzienne