Ślubowanie, rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, złożyły nauczycielki, które w roku 2023 zakończyły ścieżkę awansu zawodowego oraz zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. 

W tym roku kolejny stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego zdobyły: Katarzyna Bandura, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie oraz Monika Stachurska, Katarzyna Piątek, Patrycja Ungier, Barbara Satro i Beata Łatasiewicz nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. Ślubowanie odebrali burmistrz Dariusz Meresiński, w obecności sekretarza Piotra Ferensa oraz Joanny Jamróz, kierownika wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Zakończeniem blisko 3 letniego okresu stażu na kolejny stopień awansu jest uzyskanie najważniejszego dla nauczyciela dokumentu mianowania, jakim jest akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Stopień nauczyciela mianowanego zapewnia nauczycielowi dodatkowe ważne uprawnienia związane z charakterem stosunku pracy w szkole i zwiększeniem praw do jego ochrony. Nauczycielki po obligatoryjnym roku przerwy, mają możliwość rozpoczęcia kolejnej blisko trzy letniej ścieżki awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który kończy się rozmową kwalifikacyjną organizowaną przez Kuratorium Oświaty.

Serdecznie gratuluję uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. To nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim otwarta droga do dalszego rozwoju. Życzę satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w realizacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – mówił burmistrz Dariusz Meresiński wręczając akty mianowania.

mianowanie 2