loga osp daleszyce um

Orkiestra dęta z Daleszyc nagra kolejną, bo 4 już płytę z utworami marszowymi i rozrywkowymi.

Dzięki staraniom Zarządu OSP Daleszyce orkiestra pozyskała na ten cel środki finansowe od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego składając wniosek do programu wydawnictwa. Kwota dofinansowania wynosi 2000 zł, natomiast koszt zadania to 3200 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 16 czerwca br., a jej realizacja będzie zakończona w listopadzie.

Na krążku znajdzie się 10 utworów. Poprzez wydanie płyty będziemy promować ruch amatorski na terenie gminy Daleszyce oraz woj. świętokrzyskiego.