Serdecznie zapraszamy MŁODZIEŻ w wieku 13-19 lat do udziału w badaniu ankietowym.
Wyniki ankiety pomogą nam w poznaniu opinii młodzieży na temat możliwości angażowania się w działania społeczne i pozwolą na sformułowanie diagnozy środowiska lokalnego.
Ankietę prowadzimy do 10 LISTOPADA
DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNOŚĆ