Komunikat - pomiary pól elektromagnetycznych instalacji radiokomunikacyjnej