W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Michalczyk ps. Wyrwicz w Marzyszu od września do grudnia br. realizowano projekt edukacyjny “Matematyczny poliglota”, dofinansowany przez Fundację mBanku, w ramach programu grantowego mPotęga, do którego po raz drugi przystąpił Organ Prowadzący Szkołę, tj. Towarzystwo Przyjaciół Marzysza. Celem projektu było poszerzenie słownictwa obcojęzycznego (język angielski, niemiecki i ukraiński) u uczniów, w zakresie matematyki, rozwijanie kompetencji matematycznych oraz językowych, a także udostępnienie uczniom możliwości rozwijania swoich predyspozycji matematycznych i językowych. Skierowany był do uczniów klas IV-VI.

Ostatnim etapem realizowanego projektu był Gminny Konkurs Matematyczno-Językowy “Matematyczny Poliglota”, który odbył się 14 grudnia 2023 r. Patronat Honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Pan Dariusz Meresiński. W konkursie udział wzięli reprezentanci 6 szkół z terenu gm. Daleszyce: Mójczy, Sukowa, Słopca, Daleszyc, Niestachowa oraz gospodarze – uczniowie szkoły w Marzyszu. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszli nauczyciele matematycy, w tym Pani Monika Pila – koordynator projektu i współorganizator konkursu (SP Marzysz), Pani Joanna Dziewit (SP Mójcza) oraz Pani Sylwia Bąk (SP Słopiec).

Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań matematycznych, zapisanych w języku angielskim, niemieckim i ukraińskim. W pierwszej części konkursu uczniowie zmierzyli się z 30 zadaniami testowymi, sprawdzającymi ich wiedzę ogólną z zakresu arytmetyki, geometrii oraz praktycznego zastosowania matematyki. W drugiej części musieli oni poradzić sobie z 10 zadaniami otwartymi, w których należało zapisać pełne rozwiązania zadań, w tym przedstawić poprawny sposób rozwiązania ukazanego problemu. Jak przyznali uczestnicy, łatwo nie było.

Po wyczerpujących zmaganiach nadszedł wyczekiwany moment ogłoszenia wyników. Najlepiej z zadaniami poradził sobie zespół ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, w składzie Krystian Pogłódek i Jan Baran. Chłopcy zajmując I miejsce zdobyli jednocześni tytuł “Matematycznych Poliglotów”. Drugie miejsce uzyskał zespół ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – Krzysztof Tarłowski i Filip Golmento, natomiast III miejsce reprezentanci Szkoły Podstawowej w Marzyszu – Paulina Kosmala i Erwin Rodziewicz. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Pan Dariusz Meresiński oraz Dyrektor szkoły w Marzyszu – Pani Katarzyna Musiał.

Gratulujemy wszystkim zwycięstwa, ale również odwagi zmierzenia się z zadaniami matematycznymi w tak niecodziennym wydaniu. Dziękujemy Dyrektorom i opiekunom za umożliwienie uczniom wzięcia udziału w konkursie.