Celem projektu jest: Zwiększenie zaangażowania społecznego 100 osób w wieku szkolnym 13-19 lat oraz 10 osób dorosłych z terenu województwa świętokrzyskiego, obszaru 7 gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów w inicjatywy lokalne o charakterze społecznym do końca realizacji projektu tj. do 30.09.2025 r.

Działania projektowe adresowane są do młodzieży (13-19 lat) z terenu woj. świętokrzyskiego oraz dorosłych aktywnych liderów lokalnych.

W projekcie zaplanowano utworzenie 10 aktywnych grup młodzieży (po min. 10 os.) w każdej gminie obszaru LGD "Białe Ługi" będzie działać jedna grupa, a w gminach o największej liczbie mieszkańców: Staszów, Daleszyce, Chmielnik po jednej dodatkowej grupie. Powstanie 10 Młodzieżowych Centrów Lokalnego Działania wspieranych przez dorosłych lokalnych liderów.
Działania projektu skierowane będą na wsparcie i edukację młodzieży i lokalnych liderów, zwiększone zostanie włączenie obywateli i organizacji pozarządowych w inicjatywy lokalne.
Będziemy integrować społecznie, uczyć współpracy, kształcić liderów społecznych.

Zaproponujemy innowacyjne rozwiązania na poziomie lokalnym–wyjazdowy Team Building dla dorosłych liderów, wydarzenia młodzieży, konkurs Młodzi w Akcji, powstanie i doposażenie Młodzieżowych Centrów Lokalnego Działania.

Wypełnimy lukę w edukacji społecznej–zaproponujemy efektywny i praktyczny sposób edukacji pozaszkolnej - Obóz aktywnych Młodych Liderów, warsztaty z energią
dla młodzieży, wyjazd na zasadzie dobrych praktyk.

Zaplanowane Konferencje promocyjno-rekrutacyjne oraz debaty pozwolą na wsparcie dialogu obywatelskiego i proces konsultacji.
Realizacja działań projektowych wzmocni wizerunek organizacji poprzez działania dedykowane młodzieży. Zostanie poszerzona oferta działań organizacji.

Działania w ramach projektu:
1. Promocja projektu
2. Konferencje promocyjne
3. Młodzieżowi Liderzy - Rekrutacja młodzieży
4. Obóz szkoleniowy Aktywnych  Młodych Liderów -7- dniowy obóz szkoleniowy
5. Młodzi Liderzy w działaniu- 10 lokalnych wydarzeń
6. Warsztaty z "energią" dla młodzieży
7. Dobry Lider - Rekrutacja dorosłych
8. Wyjazdowy Team Building - 2-dniowe szkolenie dorosłych liderów
9. Młodzieżowe Centra Lokalnego Działania
10. UczyMY się od INNYCH - 1-dniowy wyjazd
11. Młodzi DEBATUJĄ - warsztaty
12. DEBATY OXFORDZKIE
13. MŁODZI w AKCJI- Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne- konkurs
14. Ewaluacja

Do pobrania
Regulamin rekrutacji do projektu
Kryteria oceny zgłoszeń do projektu
Oświadczenie - zgoda na udział w projekcie - pełnoletni uczestnik
Oświadczenie - zgoda na udział w projekcie - niepełnoletni uczestnik