Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mójczy otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 180.000,00 złotych ( KSRG - 100.000,00 zł oraz NFOŚiGW- 80.000,00 zł).

Dodatkowo, Gmina Daleszyce wesprze strażaków w realizacji zakupu nowego wozu pożarniczego, przekazując na ten cel dotację celową, również w kwocie 180.000,00 zł. Dzięki temu łączna kwota dofinansowania wyniesie 360.000,00 zł, co umożliwi zakup wysokiej jakości sprzętu, niezbędnego do skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia.

Nowoczesne wyposażenie naszych jednostek przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno strażaków, jak i mieszkańców gminy Daleszyce.