Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!