Z początkiem marca na terenie gminy Daleszyce odbyły się ćwiczenia żołnierzy z Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach, w ramach Międzynarodowego Kursu Obserwatorów Wojskowych. Przyszli obserwatorzy przygotowywali się do działań w różnych rejonach świata.

XXVIII Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych w kieleckim CPDMZ trwał trzy tygodnie, a ostatnie dni tego wydarzenia, od 9 do 11 marca, stanowiły praktyczne ćwiczenia, które zostały przeprowadzone w miejscowościach Suków, Marzysz, Radomice, Trzemosna, Szczecno i Borków.

Jak informuje Centrum, w trakcie szkolenia kandydaci na obserwatorów wojskowych poznali obowiązkowe procedury dotyczące m.in. łączności, zagrożeń  minowych, prawa konfliktów zbrojnych, nauczyli się korzystania z map, posługiwania się GPS, współpracy z mediami, a także prowadzenia negocjacji między spornymi stronami. Kluczową częścią kursu były ćwiczenia praktyczne, które odbywały się na terenie gminy Daleszyce. Kursanci prowadzili obserwacje terenu ze śmigłowca i patrole samochodowe.

Współpraca cywilno-wojskowa pomiędzy gminą Daleszyce a Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych układa się dobrze, co przynosi wymierne korzyści dla obu stron – podkreśla Tomasz Biskupski, podinsp. ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. – To nie pierwsze tego typu działania na naszych terenach, m.in.  w 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach odbyły się ćwiczenia w zakresie współpracy organów wojskowych z administracją publiczną.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com