Gmina Daleszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej w Dankowie i budowy chodnika w Słopcu. Umowy zostały podpisane 31 marca przez burmistrza i wyłonionego w przetargu wykonawcę.

Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie gminy Daleszyce”. Jedno z działań dotyczy  przygotowania planów przebudowy drogi powiatowej przy działce nr 215/2 w miejscowości Danków, drugie – opracowania projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w Słopcu.

Umowy na sporządzenie dokumentacji zostały podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz firmę Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. Koszt każdego z zadań to kwota ponad 18 tys. zł. Projekty mają być wykonane w tym roku.