Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że wykaszanie poboczy wzdłuż dróg zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce można zgłaszać do następujących zarządców:

Droga Wojewódzka nr 764 na odcinku Suków-Widełki:

— Dyrekcja ŚZDW Kielce- 41 347 04 92 (70)
— ŚZDW Obwód drogowy Zgórsko– 41 346 58 40 (50), tel. kom. 604-401-210

Drogi powiatowe:

— Dyrekcja PZD w Kielcach - 41 200 -17- 33
— Obwód drogowy w Łagowie – 728-838-745

Drogi gminne i wewnętrzne:

— Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach- 41 317-16-94 wew. 106