Nasza szkoła jako jedna z 4 szkół w województwie świętokrzyskim wzięła udział w piątej edycji Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS 2021 (ang. Progress in International Reading Literacy Study). Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) oraz czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych). W badaniu udział biorą dziesięciolatki.

 

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Szkoły i uczniowie, którzy biorą udział w badaniu, są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W Polsce wylosowano 150 szkół podstawowych z całego kraju.
W naszej szkole badanie objęło uczniów dwóch klas czwartych i odbyło się 8 czerwca 2021. Zostało zrealizowane przez ankietera firm ASM Centrum Badań i Analiz Rynku – panią Ilonę Chudykę. Dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów również mieli swój wkład – każdy z nich wypełniał szczegółową ankietę. Uczniowie po badaniu otrzymali pamiątkowe długopisy i notesy z karteczkami.

Barbara Satro – szkolny koordynator badania