Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Daleszyce, od dnia 14 czerwca do 5 lipca poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Daleszyce na lata 2021 – 2026. Wszelkie uwagi czy propozycje do programu należy składać w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – program rozwoju przedsiębiorczości ” do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach do dnia 5 lipca 2021 r. do godz. 12.00.