Gmina Daleszyce jest w trakcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych aż 17-tu zadań dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; w efekcie powstanie ponad 9,3 km nowych instalacji.

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej to obecnie jedno z najważniejszych zadań gminy i wyzwanie, by sprostać nie tylko potrzebom ludzi, ale jednocześnie – rosnącym wymogom dotyczącym ochrony środowiska naturalnego – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Nasza gmina wciąż się rozrasta, przybywa mieszkańców i nowych domów, dlatego w dziedzinie porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej pracujemy bez wytchnienia, budując nowe sieci, projektując, odnawiając – przyznaje burmistrz. – Choć budowa kanalizacji nie wzbudza tak dużych emocji, jak nowa droga czy szkoła, to jednak zasadniczo zmienia komfort życia, dlatego kolejnych 17 zadań, jakie ogłosiliśmy, uważam za ogromny krok w kierunku dalszego rozwoju naszej gminy.

Nowe zadania dla 9 miejscowości

Zamówienie gminy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach: Słopiec od działki 201 do 194/2 oraz do działki 984 o długości ok 950 mb, Marzysz-Kiełków o długości ok 180 mb, do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 215 mb, Brzechów o długości ok 950 mb, Słopiec Szlachecki o długości ok 1.1 km, Mójcza o długości ok 1 km, Komórki do działek od numeru ewid. 144/1 do 146/5 o długości ok 230 mb, Niwy od numeru działki ewid. 1157/3 do 1157/55 o długości ok 500 mb.

Zadania dotyczące projektów budowy sieci kanalizacyjnej dotyczą miejscowości: Marzysz-Kiełków o długości ok. 180 mb, Brzechów o długości ok 200 mb, do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb, Słopiec Szlachecki o długości ok 780 mb, Mójcza o długości ok 1.2 km, Daleszyce do działki 4526 o długości ok 50 mb, Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki 880/2 o długości ok 580 mb.

Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą realizowane w miejscowościach: Szczecno o długości ok 250 mb oraz Komórki do działek numer ewid. 188/3, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12 o długości ok 350 mb.

Porządkujemy kompleksowo

Po wyborze wykonawców i opracowaniu projektów będzie mogła rozpocząć się budowa kolejnych tak potrzebnych mieszkańcom instalacji.

Tymczasem w tej chwili gmina Daleszyce jest już w trakcie realizacji około dziesięciu podobnych zadań, m.in. rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Kranowie, wodociągu w Mójczy, projektowania kanalizacji w Brzechowie i Niestachowie, rozpoczęcia przebudowy oczyszczalni w Szczecnie.

- 29 czerwca również oficjalnie zakończy się rozbudowa oddanej z początkiem roku do użytku oczyszczalni w Daleszycach, zakończył się też remont oczyszczalni w Marzyszu, co sprawia, że wszystkie te obiekty na terenie naszej gminy stają się przyjazne dla środowiska i gotowe do podłączenia nowych, przewidywanych już i projektowanych sieci. Działamy więc kompleksowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy sprawnie porządkować skomplikowaną i kosztowną gospodarkę wodno-kanalizacyjną – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.