Nową nawierzchnię asfaltową i bezpieczny chodnik zyskają mieszkańcy Smykowa. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w tej miejscowości.

- Inwestycja dotyczy głównej drogi w Smykowie, z której korzystają wszyscy mieszkańcy. Niestety, do tej pory brakowało tam chodnika, a więc sprawimy, że poziom komfortu i bezpieczeństwa poruszania się w tym rejonie zwiększy się praktycznie o sto procent – podsumowuje burmistrz. – Takie zadania, których sukcesywnie się podejmujemy, cieszą mnie szczególnie, ponieważ odpowiadają na wiele potrzeb jednocześnie i sprawiają, że w naszej gminie żyje się coraz lepiej, co mogą zauważyć nie tylko mieszkańcy, ale też osoby, które nas odwiedzają.


Prace będą prowadzone na długości około 1400 metrów bieżących drogi. To znaczący odcinek, dlatego przebudowa, która zacznie się po sporządzeniu projektu, będzie podzielona na dwa etapy: pierwszy będzie dotyczył odcinka długości 935 mb, drugi – 465 mb. Aby spełnić standardy dotyczące bezpieczeństwa na drodze powiatowej, nawierzchnia – w konieczności – zostanie poszerzona do wymaganych 5,5 metra, po jednej stronie drogi powstanie chodnik, po drugiej – utwardzone pobocze.
Wykonawcą dokumentacji projektowej, wyłonionym w przetargu ogłoszonym przez gminę Daleszyce, zostało Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnika.