Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniu 4 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00 będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.

W tym dniu mieszkańcy Daleszyc będą mogli uiszczać opłaty związane z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.