Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

7 września 2021 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 18:00
9 września 2021 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00
11 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 14:00
13 września 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15:00 – 18:00
14 września 2021 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 18:00

będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.

W tych dniach mieszkańcy Daleszyc będą mogli uiszczać opłaty związane z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.