Przygotowujemy się do otwarcia nowych klubów seniora w gminie Daleszyce! Urząd Miasta i Gminy jest w trakcie postępowania przetargowego na zakup doposażenia na zajęcia ruchowe w ramach projektu: „Razem z Seniorami”. -  W ramach projektu w naszej gminie powstanie kolejne pięć klubów seniora dla 80-ciu podopiecznych – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński.

Projekt Razem z Seniorami jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Zajęcia mają się rozpocząć w styczniu, projekt będzie realizowany do połowy 2023 roku. Działaniem objęte będą osoby w wieku 60-ciu i więcej lat, zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, stan zdrowia lub sytuację ekonomiczną.

Nowe kluby powstaną w Brzechowie, Marzyszu, Mójczy, Niestachowie i Słopcu. – W planach są zajęcia edukacyjne, doradztwo medyczne, wyjazdy krajoznawcze i kulturalne. Podobnie, jak w działających obecnie klubach seniora w gminie Daleszyce, w grafiku zajęć będą warsztaty plastyczne, kulturalne i ruchowe – i z nimi właśnie związane są realizowane obecnie „zakupy”. Zamawiane są m.in. komplety kijków do Nordic Walking dla wszystkich uczestników projektu, maty do ćwiczeń oraz rotory – zdradza Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia.

Warto przypomnieć, że dotychczas na terenie gminy funkcjonuje już pięć klubów seniora w sołectwach Cisów, Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków. Do udziału w projekcie mogli się także zgłosić mieszkańcy z sąsiednich miejscowości. – Od początku wiedzieliśmy, że otwarcie klubów seniora to wartościowa inicjatywa, a po niemal dwóch latach ich funkcjonowania jesteśmy pewni, że to był „strzał w dziesiątkę” i cieszę się, że możemy otoczyć podobną formą opieki kolejną dużą grupę mieszkańców naszej gminy - podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Inicjatorzy pozyskali na realizację projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej  jakości usług społecznych i zdrowotnych” 9 Osi Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.