Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 21.10.2021 r. tj. czwartek o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

8. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce.
a) miejscowość Słopiec
1) uwaga nr rej. 3507 z dnia 09.06.2021 r.
b) miejscowość Niwy
1) uwaga – nr rej. 2807 z dnia 17.05.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 740/2021 z dnia 05.05.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 2884 z dnia 19.05.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 2939 z dnia 20.05.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 2955 z dnia 17.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3297 z dnia 01.06.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3475 z dnia 08.06.2021 r.
8) uwaga - nr rej. 3474 z dnia 08.06.2021 r.
c) miejscowość Kranów
1) uwaga – nr rej. 3464 z dnia 07.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3476 z dnia 09.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3404 z dnia 07.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 2898 z dnia 20.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 2806 z dnia 10.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3123 z dnia 26.05.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 2596 z dnia 04.05.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3020 z dnia 24.05.2021 r.
11) uwaga – nr rej. 3243 bez daty
12) uwaga – nr rej. 3078 z dnia 26.05.2021 r.
13) uwaga – nr rej. 3421 z dnia 08.06.2021 r.
14) uwaga – nr rej. 3425 z dnia 07.06.2021 r.
15) uwaga – nr rej. 3490 z dnia 09.06.2021 r.
d) miejscowość Suków
1) uwaga – nr rej. 3405 z dnia 07.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3392 z dnia 07.06.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3439 z dnia 08.06.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3159 z dnia 28.05.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3156 z dnia 28.05.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3158 z dnia 28.05.2021 r.
11) uwaga – nr rej. 3157 z dnia 28.05.2021 r.
12) uwaga – nr rej. 3393 z dnia 07.06.2021 r.
13) uwaga – nr rej. 3795 z dnia 18.06.2021 r.
14) uwaga – nr rej. 3422 z dnia 08.06.2021 r.
15) uwaga – nr rej. 3021 z dnia 24.05.2021 r.
16) uwaga – nr rej. 3409 z dnia 07.06.2021 r.
17) uwaga – nr rej. 3408 z dnia 07.06.2021 r.
18) uwaga – nr rej. 3492 z dnia 09.06.2021 r.
19) uwaga – nr rej. 3511 z dnia 09.06.2021 r.
20) uwaga – nr rej. 3616 z dnia 09.06.2021 r.
21) uwaga – nr rej. 3357 z dnia 04.06.2021 r.
22) uwaga – nr rej. 3356 z dnia 04.06.2021 r.
23) uwaga – nr rej. 3359 z dnia 03.06.2021 r.
24) uwaga – nr rej. 3358 z dnia 03.06.2021 r.
25) uwaga – nr rej. 3360 z dnia 03.06.2021 r.
26) uwaga – nr rej. 3361 z dnia 04.06.2021 r.
27) uwaga – nr rej. 3449 z dnia 08.06.2021 r.
28) uwaga – nr rej. 3473 z dnia 09.06.2021 r. oraz nr rej. 2661 z dnia 10.05.2021 r.
e) Miejscowość Daleszyce
1) uwaga – nr rej. 3497 z dnia 09.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3469 z dnia 09.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3465 z dnia 09.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3423 z dnia 08.06.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3440 z dnia 06.06.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 730/2021 z dnia 04.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3508 z dnia 07.06.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3561 z dnia 10.06.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3562 z dnia 10.06.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3379 z dnia 07.06.2021 r.
11) uwaga – nr rej. 3296 z dnia 02.06.2021 r.
12) uwaga – nr rej. 3609 z dnia 10.06.2021 r.
13) uwaga – nr rej. 3536 z dnia 09.06.2021 r.
14) uwaga – nr rej. 3551 z dnia 01.06.2021 r.
15) uwaga – nr rej. 3547 z dnia 10.06.2021 r.
16) uwaga – nr rej. 3502 z dnia 09.06.2021 r.
17) uwaga – nr rej. 3500 z dnia 09.06.2021 r.
18) uwaga – nr rej. 3504 z dnia 09.06.2021 r.
19) uwaga – nr rej. 3506 z dnia 09.06.2021 r.
20) uwaga – nr rej. 3499 z dnia 08.06.2021 r.
21) uwaga – nr rej. 3560 z dnia 10.06.2021 r.
22) uwaga – nr rej. 3154 z dnia 26.05.2021 r.
23) uwaga – nr rej. 3152 z dnia 26.05.2021 r.
24) uwaga – nr rej. 3151 z dnia 27.05.2021 r.
25) uwaga – nr rej. 3169 z dnia 26.05.2021 r.
26) uwaga – nr rej. 2887 z dnia 19.05.2021 r.
27) uwaga – nr rej. 3136 z dnia 26.05.2021 r.
28) uwaga – nr rej. 3108 z dnia 27.05.2021 r.
29) uwaga – nr rej. 2809 z dnia 17.05.2021 r.
30) uwaga – nr rej. 2862 z dnia 19.05.2021 r.
31) uwaga – nr rej. 3300 z dnia 02.06.2021 r.
32) uwaga – nr rej. 3292 z dnia 31.05.2021 r.
33) uwaga – nr rej. 3291 z dnia 31.05.2021 r.
34) uwaga – nr rej. 3138 z dnia 27.05.2021 r.
35) uwaga – nr rej. 2885 z dnia 17.05.2021 r.
36) uwaga – nr rej. 2886 z dnia 19.05.2021 r.
37) uwaga – nr rej. 3215 z dnia 31.05.2021 r.
38) uwaga – nr rej. 3046 z dnia 25.05.2021 r.
39) uwaga – nr rej. 3047 z dnia 24.05.2021 r.
40) uwaga – nr rej. 3168 z dnia 26.05.2021 r.
41) uwaga – nr rej. 3503 z dnia 06.06.2021 r.
42) uwaga – nr rej. 3496 z dnia 09.06.2021 r.
43) uwaga – nr rej. 3498 z dnia 09.06.2021 r.
44) uwaga – nr rej. 3505 z dnia 09.06.2021 r.
45) uwaga – nr rej. 3044 z dnia 24.05.2021 r.
46) uwaga – nr rej. 3012 z dnia 24.05.2021 r.
47) uwaga – nr rej. 3011 z dnia 21.05.2021 r.
48) uwaga – nr rej. 2889 z dnia 18.05.2021 r.
49) uwaga – nr rej. 2881 z dnia 19.05.2021 r.
50) uwaga – nr rej. 2882 z dnia 17.05.2021 r.
51) uwaga – nr rej. 2883 z dnia 19.05.2021 r.
52) uwaga – nr rej. 2888 z dnia 17.05.2021 r.
53) uwaga – nr rej. 3375 z dnia 02.06.2021 r.
54) uwaga – nr rej. 2808 z dnia 17.05.2021 r.
55) uwaga – nr rej. 2789 z dnia 16.05.2021 r.
56) uwaga – nr rej. 3290 z dnia 31.05.2021 r.
57) uwaga – nr rej. 3337 z dnia 31.05.2021 r.
f) miejscowość Danków- Wójtostwo
1) uwaga – nr rej. 3376 z dnia 07.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3489 z dnia 06.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3488 z dnia 09.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3566 z dnia 10.06.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3565 z dnia 10.06.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3210 z dnia 27.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3378 z dnia 26.05.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3378 z dnia 26.05.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3427 z dnia 05.06.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3428 z dnia 07.06.2021 r.
11) uwaga – nr rej. 3436 z dnia 07.06.2021 r.
12) uwaga – nr rej. 703/2021 z dnia 04.05.2021 r.
g) Miejscowość Brzechów
1) uwaga – nr rej. 3006 z dnia 24.05.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3390 z dnia 04.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3343 z dnia 04.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3495 z dnia 07.06.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 2896 z dnia 20.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 2895 z dnia 20.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3494 z dnia 08.06.2021 r.
h) miejscowość Borków
1) uwaga – nr rej. 3546 z dnia 09.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3432 z dnia 08.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 2891 z dnia 19.05.2021 r.
i) miejscowość Marzysz
1) uwaga – nr rej. 3526 z dnia 10.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3209 z dnia 31.05.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3208 z dnia 31.05.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 2828 z dnia 18.05.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 2952 z dnia 21.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3214 z dnia 31.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3391 z dnia 07.06.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3293 z dnia 01.06.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3340 z dnia 01.06.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3456 z dnia 09.06.2021 r.
j) Miejscowość Szczecno
1) uwaga – nr rej. 3541 z dnia 08.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3295 z dnia 01.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
k) miejscowość Cisów
1) uwaga – nr rej. 742/2021 z dnia 06.05.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 2505 z dnia 08.04.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 2899 z dnia 20.05.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3091 z dnia 25.05.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3090 z dnia 25.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3089 z dnia 25.05.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3239 z dnia 19.05.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 2642 z dnia 10.05.2021 r.
l) miejscowość Niestachów
1) uwaga – nr rej. 3459 z dnia 07.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3382 z dnia 12.05.2021 r. i nr rej. 3545 z dnia 02.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3652 z dnia 09.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3457 z dnia 08.06.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3607 z dnia 10.06.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3352 z dnia 04.06.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 2935 i 3076 z dnia 21.05.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3512 z dnia 27.05.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3042 z dnia 24.05.2021 r.
m) miejscowość Widełki
1) uwaga – nr rej. 3493 z dnia 09.06.2021 r.
n) miejscowość Mójcza
1) uwaga – nr rej. 3568 z dnia 10.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3567 z dnia 10.06.2021 r.
3) uwaga-nr. rej. 2830 z dnia 18.05.2021 r.
4) uwaga- nr rej. 2831 z dnia 17.05.2021 r.
5) uwaga- nr rej. 2949 z dnia 20.05.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3248 z dnia 01.06.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3431 z dnia 08.06.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3442 z dnia 04.06.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3486 z dnia 07.06.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3487 z dnia 07.06.2021 r.
o) miejscowość Komórki
1) uwaga – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 3527 z dnia 10.06.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3247 z dnia 31.05.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3246 z dnia 21.05.2021 r.
5) uwaga – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
6) uwaga – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
7) uwaga – nr rej. 3510 z dnia 09.06.2021 r.
8) uwaga – nr rej. 3244 z dnia 27.05.2021 r.
9) uwaga – nr rej. 3245 z dnia 31.05.2021 r.
10) uwaga – nr rej. 3197 z dnia 31.05.2021 r
p) miejscowość Smyków
1) uwaga – nr rej. 3552 z dnia 10.06.2021 r.
2) uwaga – nr rej. 2797 z dnia 15.05.2021 r.
3) uwaga – nr rej. 3362 z dnia 04.06.2021 r.
4) uwaga – nr rej. 3458 z dnia 06.06.2021 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2035,
c) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kranów.

10. Interpelacje.
11. Zapytania i sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia