Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. informuje, iż dnia 02.11.2021r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na zadaniu wjw. zgodnie z zatwierdzonym Projektem TOR Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”.

fart ogloszenie