logotypy projekty twarde 2

Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce. W ramach działań wykonane zostały odcinki wodociągu w miejscowościach Brzechów, Niestachów i Smyków, pompownia wody w Brzechowie oraz stacja uzdatniania wody w Smykowie. Drugim etapem projektu jest rozpoczęta w tym roku modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie.

- Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jeden z naszych priorytetów, ponieważ efektem jest zasadnicza poprawa warunków życia mieszkańców gminy Daleszyce – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – W ramach projektu powstało m.in. ponad 300 przyłączy wodociągowych, z ulepszonej infrastruktury korzysta ponad 1200 odbiorców – te liczby pokazują wprost skalę korzyści. Poprzez wygospodarowanie środków w naszym budżecie i pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań sukcesywnie pracujemy nad tym, by zapewnić dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnych wszędzie, gdzie to możliwe i by z mapy naszej gminy znikały ostatnie „białe plamy”.

Całkowity koszt pierwszego etapu projektu to 759.547,00 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania z EFR wynosi 392.927,00 zł. Drugi etap projektu, czyli modernizacja jednego z reaktorów oczyszczalni ścieków w Szczecnie kosztować będzie ponad 1,2 mln zł. Zakończenie tego działania zaplanowano w październiku przyszłego roku.