W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach zwraca się szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, być tolerancyjnym, mieć szacunek do innych, a także nieść pomoc bardziej potrzebującym.

Jak co roku, tak i teraz - pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i obostrzeniami z nią związanymi, Samorząd Uczniowski czyni starania, aby organizować akcje w zakresie wolontariatu skierowane szczególnie do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja jest wyjątkowa. Akcje tego typu zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

W dniach 15.11.2021r. – 03.12.2021r. została przeprowadzona „Zbiórka karmy” dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, której głównym celem było pozyskanie suchej i mokrej karmy oraz koców dla psów i kotów ze schroniska.

Uczniowie pomimo trudnej sytuacji pandemicznej mocno się zaangażowali w realizację przedsięwzięcia.

W tym roku szkolnym do naszej akcji mocno włączyły się przedszkolaki, które zebrały aż 90 kg karmy suchej, 32kg karmy mokrej oraz 4 koce!

Uczniowie klas 1-3 zebrali 12kg karmy suchej i 15,5 kg karmy mokrej. Spośród tych klas najwięcej zebrała klasa 3a.

Klasy 4-8 razem zebrały 30 kg karmy suchej, 1,6 kg mokrej i 1 koc (najwięcej klasa 5c).

Podsumowując, wspólnymi siłami zostało zebrane 132kg karmy suchej, 49,1kg karmy mokrej oraz 5 koców.

Całość została osobiście przekazana do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach przez opiekuna samorządu pana Roberta Puchałę.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom - od przedszkola po klasy ósme za zaangażowanie, a także Pani Anecie Oszczepalskiej, która wspierała naszą akcję. Dziękujemy!

Pamiętajmy: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje” – św. Jan Paweł II

 

Robert Puchała

opiekun Samorządu Uczniowskiego

nauczyciel ZSP w Daleszycach