W ostatnią niedzielę czerwca rynek w Daleszycach wypełnił się dźwiękami instrumentów dętych i energią wyjątkowych muzyków światowej klasy. Odbył się tam Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, który przyciągnął najlepsze orkiestry z pięciu województw. Było to niezapomniane wydarzenie dla miłośników muzyki i widowiskowych pokazów, w którym wzięło udział łącznie 450 artystów.

Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11:00 od przemarszu orkiestr, które były oceniane pod kątem gry w marszu.  Po uroczystym powitaniu gości przez burmistrza Daleszyc, Dariusza Meresińskiego, rozpoczęły się koncerty konkursowe, a następnie pokazy musztry paradnej. Podczas przeglądu można było podziwiać cztery orkiestry z województwa świętokrzyskiego, w tym orkiestry z Daleszyc, Bodzentyna, Dobromierza i Krasocina, dwie orkiestry z województwa łódzkiego, w tym orkiestry z Makowa i Lubochni, dwie orkiestry z województwa śląskiego, w tym z Wilamowic i Zajączkowa Pierwszego oraz orkiestrę z Lubartowa z województwa lubelskiego i z Iwanowic z województwa wielkopolskiego.

Jak przyznał burmistrz  miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, to było niezapomniane widowisko. - Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich występów, układów tanecznych, precyzji ruchu skoordynowanej tak idealnie z precyzją dźwięku, strojów i niesamowitych talentów. Dzisiejsze występy to było prawdziwie widowiskowe wydarzenie. W orkiestrach dętych jest jakaś niezwykła siła, którą warto poczuć i usłyszeć osobiście. Nie dziwi zatem, że pomimo lejącego się dosłownie żaru z nieba na daleszycki rynek przyszło podziwiać te niesamowite występy tak wielu gości. Mieliśmy wszyscy prawdziwe święto muzyki – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Na daleszycki rynek przybyli prawdziwi mistrzowie i wirtuozi muzyczni, a ich niesamowite dźwięki rozbrzmiewały głośno. Pomimo upalnej pogody nie zabrakło widzów, którzy przyszli, by podziwiać to niezwykłe widowisko. Widok muzyków światowej klasy i ich wspaniałych występów był wart każdej kropli potu. Wśród występujących orkiestr nie mogło zabraknąć także Orkiestry Dętej OSP z Daleszyc. Trzeba przyznać, że muzycy zaprezentowali się fantastycznie.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Norbert Wojciechowski, zaznaczył, że Orkiestra Dęta z Daleszyc przygotowywała się ponad trzy tygodnie do tego występu. - Konkurencja była na najwyższym poziomie, a nasi muzycy pokazali, że są w stanie rywalizować z najlepszymi. To było prawdziwe święto muzyki. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować się wspólnie z największej klasy mistrzami – dodał dyrektor Norbert Wojciechowski, który wspólnie z burmistrzem Dariuszem Meresińskim złożył serdeczne podziękowania wszystkim muzykom daleszyckiej orkiestry na czele z kapelmistrzem Jackiem Cielibałą.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia były dwa utwory odegrane przez wszystkie orkiestry jednocześnie, co dało niesamowity efekt, gdy 450 muzyków zagrało razem. Podczas konkursu uhonorowano trzy najlepsze orkiestry. I tak, miejsce pierwsze zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin z powiatu włoszczowskiego, która otrzymała w nagrodę czek na 10 tysięcy złotych. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa. Tym bardziej, że już niebawem wyjeżdżamy na Shanghai Tourism Festival w Chinach. Zaproszenie nas tam jest ogromnym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem, ponieważ ten festiwal jest największy na świecie. Wydarzenie na żywo i przed telewizorami przyciąga około 200 milionów widzów. Będziemy tam reprezentować nie tylko region świętokrzyski, ale i nasz kraj. Cały czas szukamy dofinansowań na pokrycie kosztów wyjazdu. W związku z tym, bardzo cieszy nas ta nagroda, która pomoże nam w realizacji kolejnych ambitnych planów – mówi kapelmistrz  Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin, Leopold Kwapisz.

Miejsce drugie zajęła Orkiestra Dęta OSP Wilamowice (województwo śląskie), a miejsce trzecie Orkiestra Dęta OSP Maków (województwo łódzkie). Specjalne wyróżnienie przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce trafiło do Orkiestry Dętej OSP Daleszyce. W nagrodę muzycy otrzymali czek w kwocie 3 tysięcy złotych.

Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Daleszycach był niezapomnianym wydarzeniem, które dostarczyło wszystkim uczestnikom i widzom mnóstwo emocji i wrażeń. Organizatorzy, w tym Związek OSP RP oraz burmistrz miasta i gminy Daleszyce, zadbali o to, by każdy element przeglądu stał na najwyższym poziomie. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, MGOK w Daleszycach oraz OSP Daleszyce. Przegląd był współfinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury na 2024 rok oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agnieszka Olech

Gmina Kielce przygotowuje projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kielcach” oraz wraz z 10 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym” ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, zgodnie z opracowanymi dokumentami: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w których przewidziano działania obejmujące Kielce i Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności  w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Miasta Kielce oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem ww. projektu.

https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-mobilnosc-miejska-2024.html

Organizatorzy letniego wypoczynku, a także właściciele firm przewozowych, którzy będą wozić dzieci na kolonie, obozy albo wycieczki mogą bezpłatnie sprawdzić stan techniczny autokarów.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach, w porozumieniu z okręgowymi stacjami  kontroli pojazdów organizuje akcję, dzięki której można będzie dowiedzieć się, czy autobus jest w pełni sprawny i bezpieczny.

Swoje usługi oferuje 16 stacji kontroli w powiecie kieleckim. Powyżej zamieszczamy ich listę i dane teleadresowe.

Burmistrz Dariusz Meresiński wraz z ks. Proboszczem Tadeuszem Cudzikiem podpisali promesę, dzięki której w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach, przeprowadzona zostanie konserwacja techniczna i estetyczna ambony oraz parapetu chóru.

To efekt pozyskania przez nasz Urząd dofinansowania w kwocie 398.178,25 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dzięki tej kwocie zakupione zostaną niezbędne do wykonania prac materiały, a to pozwoli na zabezpieczenie i odnowienie chóru w naszej świątyni.