W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Daleszycach zwraca się szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, być tolerancyjnym, mieć szacunek do innych, a także nieść pomoc bardziej potrzebującym.

Jak co roku, tak i teraz - pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i obostrzeniami z nią związanymi, Samorząd Uczniowski czyni starania, aby organizować akcje w zakresie wolontariatu skierowane szczególnie do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja jest wyjątkowa. Akcje tego typu zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w Wigilię 24 grudnia 2021 roku w Ośrodku będzie pełniony dyżur w godzinach: 8:00 do 12:00. Dział Świadczeń Rodzinnych znajdujący się w Urzędzie Gminy jest w tym dniu nieczynny.

Szkoła Podstawowa w Daleszycach bierze udział w projekcie Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany.
Punkt Potwierdzający zlokalizowany jest na parterze w pokoju nr 9 - i czynny jest w godzinach pracy urzędu.