Komunikat Starosty Kieleckiego w sprawie drugiego w tym roku ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego powołanej na lata 2024- 2029. Podczas posiedzenia wręczono powołania do Rady i dokonano wyboru Prezydium.

W skład Rady wchodzi 19 członków, po jednym przedstawicielu z każdej gminy z terenie powiatu kieleckiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w nowej kadencji otworzył starosta kielecki Tomasz Pleban życząc Radzie ustalenia dobrego programu działania, spełniającego oczekiwania społeczne i efektywnej realizacji wszystkich zamierzeń, jednocześnie deklarując swoje wsparcie.

- Będziemy spotykać się, wspólnie działać, współpracować. Dochodzą do mnie bardzo pozytywne echa działań Rady Seniorów co oznacza, że jest potrzebna właśnie po to, by aktywizować środowisko seniorów naszego powiatu, działać na rzecz osób starszych, monitorować i sygnalizować ich potrzeby. Myślę, że będą Państwo bardzo dobrze wykonywać te zadania - mówił starosta.

Współpracę z Radą Seniorów w pełnym zakresie zadeklarował także wicestarosta kielecki Tomasz Dulny. - Wiem, że mam do czynienia z osobami z ogromną mądrością życiową i doświadczeniem. Chcę zapewnić Państwa o moim pełnym wsparciu działań Rady Seniorów. Chciałbym, aby kolejne 5 lat jeszcze bardziej obfitowało w owocne działania i nowe inicjatywy służące seniorom. Z energią i zaangażowaniem będę wspierał państwa pomysły, które mam nadzieję będą z powodzeniem realizowane w każdej z gmin powiatu kieleckiego - mówił wicestarosta zwracając się do członków Rady.

Na posiedzeniu Rady Seniorów obecna była także dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach, Ewa Kiniorska, która zachęcała seniorów m.in. do korzystania z wielu dostępnych programów wspierających, w tym Projektu Tworzenia Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów. Ułatwia on dostęp do szerokiego wachlarza pomocy zarówno w zakresie usług społecznych jak i zdrowotnych. Aby skorzystać z programu trzeba zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mówiła.

Swoją współpracę z nowym gremium na kolejne 5 lat zadeklarowała także dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek.

Podczas pierwszego posiedzenia wręczono powołania do Rady i dokonano wyboru Prezydium.
Przewodniczącą Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego została Zofia Puchała, wiceprzewodniczącym Witold Comber, a sekretarzem Halina Musiał.

Do praw i obowiązków członków Rady należy m.in. konsultowanie spraw z zakresu polityki senioralnej oraz doradzanie w tych sprawach, inicjowanie działań mających na celu zaspakajanie interesów i potrzeb seniorów, konsultacje poruszanych problemów w oparciu o najlepszą wiedzę i przekonanie o racjonalności proponowanych rozwiązań, promocja działalności Rady.
- Ufamy, że nie zawiedziemy oczekiwań, będziemy potrzebni. Liczymy na pomoc i wsparcie ze strony starostwa - powiedział w imieniu nowej Rady, Witold Comber.

Podczas posiedzenia poruszono także m.in. temat organizacji Senioriady w tym roku.

Przedstawicielem i Członkiem Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego z Gminy Daleszyce została Pani Alfreda Baran. Serdecznie gratulujemy.

Źródło: www.powiat.kielce.pl

Szanowni Państwo!

Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nasz świat. Wpływają one na nasze codzienne życie, zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne. Aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian i przygotować naszą społeczność na przyszłość, przystępujemy do opracowania dokumentu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce”.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii, doświadczeń i propozycji dotyczących działań adaptacyjnych. Jej wyniki będą stanowiły istotny wkład w tworzenie skutecznych i realistycznych rozwiązań, które pozwolą nam lepiej przygotować się na wyzwania klimatyczne

Zapraszamy więc do wypełnienia ankiety. Państwa zaangażowanie jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Link do ankiety

Po raz kolejny stawiliśmy się w Wilnie by wziąć udział we wspaniałym, majowym wydarzeniu, jakim jest Marsz Polskości. Blisko dziesięciotysięczny, biało-czerwony pochód przemierza co roku ulice Wilna, by stawić się przed Ostrą Bramą i uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie. Takiego nasycenia Polskością i patriotyzmem próżno szukać w innych zakątkach świata.

Jednym z istotnych elementów misji z którą udaliśmy się na Wileńszczyznę było dostarczenie książek zgromadzonych i podarowanych przez samorządowców z Daleszyc i z Górna. Misja została wypełniona i książki przekazaliśmy na ręce pracowników Filii Biblioteki Publicznej Rejonu Solecznickiego w Rudnikach. Warto wspomnieć, że Soleczniki to rejon Litwy, gdzie rdzenni Polacy stanowią ponad 70% populacji. Po raz pierwszy polskie książki zostały przez nas przekazane dla naszych rodaków na Litwie już w 2010 r. Warto również wspomnieć, że nasza ekipa obejmowała przedstawicieli województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego wspartych przez specjalnych wysłanników z miejscowości Stavanger w Norwegii.

Serdecznie podziękowania ślemy zatem w kierunku Daleszyc i Górna. Po raz kolejny mogliśmy na Was liczyć!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego do udziału w cyklu wizyt edukacyjnych dostosowanych do potrzeb pracowników i specyfiki branżowej firmy.
 
Wizyty regionalnych instytucji szkoleniowych będą realizowane w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Działanie realizowane jest w ramach podzadania 2.1.2. projektu pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Celem zadania jest stworzenie mechanizmu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a firmami szkoleniowymi oraz popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning).

Do udziału w projekcie zapraszamy firmy, które swoją działalnością wpisują się w branże kluczowe województwa świętokrzyskiego zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, tj.:

  • metalowo-odlewnicza,
  • zasobooszczędne budownictwo,
  • turystyka zdrowotna,
  • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Wybór przedsiębiorstw do udziału w zadaniu nastąpi zgodnie z Regulaminem.
Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz (link do pobrania niżej) do 31 lipca 2024r.:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pocztą tradycyjną: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
  3. osobiście w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, parter pokój nr 8, pon-pt w godzinach 7:30-15:30.

Formularz Zgłoszeniowy
 
Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 
Osoba do kontaktu: Justyna Tutaj
tel.: 41 36-41-614
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wup informacja