Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach. W szczególnych przypadkach wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 70 roku życia. Wsparcie oznacza - dowóz do osób starszych artykułów podstawowej potrzeby w tym spożywczych i środków higieny osobistej

Aby pozyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię
tel. 22 505 11 11

lub do
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 41 307 24 78 lub 502 866 947

Koszty zakupów pokrywa senior. W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem z logo gminy oraz logo MGOPS Daleszyce.

Pytania i odpowiedzi dla Seniora.
Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
— Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
— Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 21:00
— Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
— Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
— Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
— W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.
— Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
— Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
— Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu. Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

„Mnóstwo goli i gorąca herbatka" – tak najmłodsi piłkarze z Daleszyc zapamiętają kontrolny turniej, jaki rozegrali 6 grudnia w Kielcach. Akademia Spartakus Daleszyce uległa tylko gospodarzom.

Mikołajki okazały się bardzo pracowite dla zawodników Akademii Spartakus Daleszyce. Żaki daleszyckiego klubu rozegrały kontrolne mecze w turnieju zorganizowanym przez Akademię Piłkarską DAP Kielce. Do zawodów stanęły też drużyny : Orlęta Kielce i Klonówka Masłów. „Mimo zimna i wiatru nasi młodzi zawodnicy strzelili mnóstwo goli, przeprowadzili wiele szybkich akcji, a w przerwach między meczami ogrzewali się popijając gorącą herbatkę" – podsumowali turniej trenerzy Spartakusa.

Ostatecznie Akademia Spartakus Daleszyce zakończyła rozgrywki na drugim miejscu, ulegając tylko Akademii Piłkarskiej DAP Kielce, na trzecim miejscu znalazły się Orlęta, za nimi Klonówka.

Zmagania młodych zawodników obserwował burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wiernie dopinguje naszych sportowców na wszelkich zawodach i gratuluje najmłodszym piłkarzom Spartakusa nie tylko dobrych wyników, ale też ogromnego zapału i wytrwałości.

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia na rynku w Daleszycach stanęły pięknie i oryginalnie ozdobione choinki. Żywe drzewka w ekologicznych i ręcznie wykonanych dekoracjach przybrali uczniowie szkół, najmłodsi piłkarze Spartakusa, pracownicy jednostek Urzędu Miasta i Gminy -Miejsko Gminny Żłobek, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Nadleśnictwo Daleszyce i Koła Gospodyń Wiejskich.

Jedne przykuwają wzrok modnymi kolorami i fantazyjnymi ozdobami, inne kuszą pierniczkami; każda z 23-ech stojących na daleszyckim rynku choinek jest niepowtarzalna i każda zasłużyła w tym roku na dyplom uznania i wyróżnienie organizatorów akcji: burmistrza Daleszyc , Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Nadleśnictwa Daleszyce.

Warunkiem przystąpienia do akcji było przygotowanie ozdób z recyklingu, dlatego na tych drzewkach nie znajdziemy bombek ze sklepu, za to są dowody niekończącej się wyobraźni i kunsztu: choinki zdobią śnieżnobiałe gwiazdki z patyczków higienicznych i bibuły, renifery z żarówek, foliowe łańcuchy, malowane szyszki, orzechy i plasterki pomarańczy; choinkę pełną zabawek zaproponował żłobek, motywów książkowych nie brakło na drzewku biblioteki, Nadleśnictwo Daleszyce, które tradycyjnie przekazało choinki na akcję, swoją udekorowało całkowicie naturalnymi ozdobami z drewna i szyszek, „szkolne” drzewka to prawdziwy festiwal rozmaitości, cudeńka wyczarowały z papieru również doświadczone w pracach ręcznych panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Choć w tym roku akcja ożywiania daleszyckiego rynku musiała poddać się ograniczeniom wynikającym ze stanu epidemii, udało się dopełnić tradycji, organizując dekorowanie w kilku „turach” i z udziałem niewielkich grup dekoratorów. Mimo, że zabrakło atrakcji towarzyszących, takich jak degustacje wigilijnych potraw czy wspólne śpiewanie kolęd, to jednak przedświąteczne ożywienie wypełniło Daleszyce pozytywną energią, a choinki w niecodziennych kreacjach cieszą oczy mieszkańców.

Zaczyna się ważna dla mieszkańców Daleszyc inwestycja, jaką jest rozbudowa ulicy Kilińskiego. 28 grudnia plac budowy został przekazany wykonawcy.

Umowa na wykonanie zadania została podpisała 22 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach. Wykonawcą jest wyłoniona w nieograniczonym przetargu Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała, z siedzibą w Rakowie. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca października przyszłego roku.

logotypy centrum przesiadkowe

Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Unijne wsparcie wyniesie niemal 900 tys. zł. Budynek przechodzi gruntowny remont, a efektem ma być nie tylko poprawa jego stanu technicznego, ale też korzystniejszy wpływ na środowisko i obniżenie kosztów utrzymania.

Umowa na realizację projektu “EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jako element poprawy efektywności energetycznej” została podpisana 23 grudnia. Dofinansowanie zostało przyznane z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Gruntowny remont zostanie wsparty środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 894 tys. zł.

Termomodernizacja ma prowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Remont oznacza więc nie tylko poprawę stanu technicznego obiektu przy Placu Staszica, ale również zmniejszenie kosztów jego utrzymania, dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu podłóg piwnicy, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych oraz modernizacji instalacji C.O. W ramach projektu wymienione zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza.

– Dzięki pieniądzom unijnym pozyskanym za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego możemy wykonać ten bardzo potrzebny remont. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, całemu Zarządowi Województwa oraz wszystkim radnym sejmiku, że mogliśmy skorzystać z tych środków – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński.

Oprócz projektu dotyczącego termomodernizacji, remont obejmie też inne działania, które wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania budynku. 50-letni już obiekt nie spełniał wymogów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, wprowadzane doraźnie rozwiązania przestały być efektywne, dlatego podjęta została decyzja o kompleksowej modernizacji i rozbudowie w celu przystosowania budynku dla potrzeb klientów, pracowników i osób niepełnosprawnych.

Remont zakończy się w 2022 roku.