Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),

od dnia 16 marca do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Obowiązująca procedura udzielania porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.:

1) Klient pobiera elektronicznie wniosek o udzielenie porady zdalnej wraz z oświadczeniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub powiatu (wniosek zawiera określenie oczekiwanej przez klienta formy komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikator, viderozmowa lub inny).
2) Klient odsyła e-mailem do powiatu skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku (nie są wymagane papierowe oryginały) lub zostawia w urnie znajdującej się przy punkcie NPP.
3) Powiat w module do rejestracji w ministerialnym systemie ewidencji npp/npo wpisuje informację o terminie i formie udzielenia porady, podając dane kontaktowe do klienta.
4) Prawnik lub doradca obywatelski podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

Wnioski o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

oraz ze strony Starostwa Powiatowego w Kielcach:
https://bip.powiat.kielce.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/index

Dodatkowe informacje oraz umawianie wizyt telefonicznych pod numerem telefony : 041 200 17 85.


Karty informacyjne poradnictwa:

1. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2. Nieodpłatna mediacja.

3. Nieodpłatna pomoc prawna.

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w Zespole Szkół Podstawowych w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 11 (stary budynek) został uruchomiony Punkt Świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego.

Od początku stycznia, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Aby skorzystać z darmowej porady prawnika, wystarczy mieć przy sobie oświadczenie, że nie stać nas na wizytę prywatną. Kobiecie w ciąży taka pomoc przysługuje poza kolejnością. Możliwe jest, że osoba niepełnosprawna, może umówić taka wizytę w miejscu zamieszkania.

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85 (Starostwo Powiatowe w Kielcach).


Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

Doradca Obywatelski, Adwokat Patrycja Borówka przyjmuje w dniach:
Poniedziałek w godzinach od 800 do 1200,
Czwartek w godzinach od 800 do 1200.

Doradca Obywatelski Paulina Rak przyjmuje w dniach:
Wtorek w godzinach od 800  do 1200,
Środa w  godzinach od 800  do 1200,
Piątek w godzinach 800  do 1200.

Obsługa interesantów odbywa się w budynku urzędu, drogą elektroniczną lub telefonicznie:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/d50r93xsl6

Karty usług, formularze oraz wnioski dostępne pod adresem: bip.daleszyce.pl

Wykaz wewnętrznych numerów telefonów w UMiG w Daleszycach:
(41) 317-16-94 – Sekretariat,
(41) 317-16-94 wew. 100 – Biuro Obsługi Klienta,
(41) 317-16-94 wew. 305 – Zarządzanie kryzysowe,
(41) 317-16-94 wew. 103 – Drogi, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwo,
(41) 317-16-94 wew. 105 – Odpady Komunalne,
(41) 317-16-94 wew. 212 – Inwestycje, Kanalizacja, Wodociągi,
(41) 317-16-94 wew. 411 – Straż Miejska, Daleszyce ul. Sienkiewicza 11
(41) 317-16-94 wew. 307 – Biuro Rady Miejskiej,
(41) 317-16-94 wew. 412 – Oświata, Daleszyce ul. Sienkiewicza 11
(41) 317-16-94 wew. 101, 200 – Podatki i opłaty lokalne, Windykacja zobowiązań,
(41) 317-16-94 wew. 304 – Promocja gminy, ochrona zabytków,
(41) 317-16-94 wew. 106 – Kasa,
(41) 317-16-94 wew. 108 - Działalność Gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
(41) 317-16-94 wew. 158, 159 – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste,
(41) 317-16-94 wew. 107 - Urząd Stanu Cywilnego.
(41) 317-16-93 - FAX

Wnioski i dokumenty można przesłać w formie papierowej na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

Prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną na poniższe numery kont bankowych:

55 8485 0009 0000 0130 2000 0004
wpłacać można: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłata skarbowa.

93 8485 0009 0000 0130 2000 0096
opłata za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

O wszelkich zmianach, dotyczących funkcjonowania Urzędu, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.daleszyce.pl oraz aplikacji BLISKO.


WAŻNE TELEFONY
dla mieszkańców
miasta i gminy Daleszyce

Straż Miejska w Daleszycach:
nr tel. 41 317-16-94 wew.411 lub 782 910 324

Informację o zwierzętach bezdomnych, chorych należy przekazywać w godzinach pracy Urzędu do Komendy Straży Miejskiej pod nr telefonu 41 307 19 20 wew. 411, tel. komórkowy 782 910 324. Natomiast po godzinach pracy Urzędu i dni wolne od pracy zgłoszenia należy przekazywać:
- Policji,
- bezpośrednio do lekarza weterynarii, tel. 604 235 671,
- firmie PHU Jarosław Dudzik tel. 790 452 382, z którą zawarto umowę na odławianie psów z terenu Gminy Daleszyce.

W sprawie zwierząt: tel. 602 613 742 - Hotelik Mójcza


 
Telefon do Komisariatu Policji w Daleszycach:

Tel. stacjonarny - 47 802 36 85

Tel. komórkowy interwencyjny - 723 192 236

ZAWSZE MOŻECIE PAŃSTWO LICZYĆ NA POMOC SWOJEGO DZIELNICOWEGO:

asp. Piotr Rogula tel. 734 475 027, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon służbowy nr 57 – obejmuje miejscowość: Brzechów, Cisów, Daleszyce, Danków, Niwy, Sieraków, Smyków, Widełki, Wójtostwo.

mł. asp. Sylwester Pióro tel. 734 475 043, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon służbowy nr 58 – obejmuje miejscowości: Borków, Kaczyn, Komórki, Kranów, Marzysz, Mójcza, Niestachów, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki, Suków, Szczecno, Trzemosna.

 
Zakład Usług Komunalnych: 41 307 20 21
 
 
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego: 41 3171694 wew.104
 
Pogotowie Energetyczne: 991;
 
Posterunek Energetyczny w Daleszycach:
41 256-69-64
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, kod: 25-819
fax: (41) 345 46 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://pssekielce.pis.gov.pl/
BIP:  https://pssekielce.bip.gov.pl/


Sygnały alarmowe
Informujemy, że z dniem 5 lutego 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), zgodnie z którym w załączniku do rozporządzenia uległy zmianie rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

sygnaly alarmowe 2013 1

sygnaly alarmowe 2013 2

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach. W szczególnych przypadkach wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 70 roku życia. Wsparcie oznacza - dowóz do osób starszych artykułów podstawowej potrzeby w tym spożywczych i środków higieny osobistej

Aby pozyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię
tel. 22 505 11 11

lub do
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 41 307 24 78 lub 502 866 947

Koszty zakupów pokrywa senior. W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem z logo gminy oraz logo MGOPS Daleszyce.

Pytania i odpowiedzi dla Seniora.
Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
— Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
— Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 21:00
— Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
— Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
— Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
— W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.
— Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
— Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
— Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu. Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

„Mnóstwo goli i gorąca herbatka" – tak najmłodsi piłkarze z Daleszyc zapamiętają kontrolny turniej, jaki rozegrali 6 grudnia w Kielcach. Akademia Spartakus Daleszyce uległa tylko gospodarzom.

Mikołajki okazały się bardzo pracowite dla zawodników Akademii Spartakus Daleszyce. Żaki daleszyckiego klubu rozegrały kontrolne mecze w turnieju zorganizowanym przez Akademię Piłkarską DAP Kielce. Do zawodów stanęły też drużyny : Orlęta Kielce i Klonówka Masłów. „Mimo zimna i wiatru nasi młodzi zawodnicy strzelili mnóstwo goli, przeprowadzili wiele szybkich akcji, a w przerwach między meczami ogrzewali się popijając gorącą herbatkę" – podsumowali turniej trenerzy Spartakusa.

Ostatecznie Akademia Spartakus Daleszyce zakończyła rozgrywki na drugim miejscu, ulegając tylko Akademii Piłkarskiej DAP Kielce, na trzecim miejscu znalazły się Orlęta, za nimi Klonówka.

Zmagania młodych zawodników obserwował burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wiernie dopinguje naszych sportowców na wszelkich zawodach i gratuluje najmłodszym piłkarzom Spartakusa nie tylko dobrych wyników, ale też ogromnego zapału i wytrwałości.

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia na rynku w Daleszycach stanęły pięknie i oryginalnie ozdobione choinki. Żywe drzewka w ekologicznych i ręcznie wykonanych dekoracjach przybrali uczniowie szkół, najmłodsi piłkarze Spartakusa, pracownicy jednostek Urzędu Miasta i Gminy -Miejsko Gminny Żłobek, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Nadleśnictwo Daleszyce i Koła Gospodyń Wiejskich.

Jedne przykuwają wzrok modnymi kolorami i fantazyjnymi ozdobami, inne kuszą pierniczkami; każda z 23-ech stojących na daleszyckim rynku choinek jest niepowtarzalna i każda zasłużyła w tym roku na dyplom uznania i wyróżnienie organizatorów akcji: burmistrza Daleszyc , Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Nadleśnictwa Daleszyce.

Warunkiem przystąpienia do akcji było przygotowanie ozdób z recyklingu, dlatego na tych drzewkach nie znajdziemy bombek ze sklepu, za to są dowody niekończącej się wyobraźni i kunsztu: choinki zdobią śnieżnobiałe gwiazdki z patyczków higienicznych i bibuły, renifery z żarówek, foliowe łańcuchy, malowane szyszki, orzechy i plasterki pomarańczy; choinkę pełną zabawek zaproponował żłobek, motywów książkowych nie brakło na drzewku biblioteki, Nadleśnictwo Daleszyce, które tradycyjnie przekazało choinki na akcję, swoją udekorowało całkowicie naturalnymi ozdobami z drewna i szyszek, „szkolne” drzewka to prawdziwy festiwal rozmaitości, cudeńka wyczarowały z papieru również doświadczone w pracach ręcznych panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Choć w tym roku akcja ożywiania daleszyckiego rynku musiała poddać się ograniczeniom wynikającym ze stanu epidemii, udało się dopełnić tradycji, organizując dekorowanie w kilku „turach” i z udziałem niewielkich grup dekoratorów. Mimo, że zabrakło atrakcji towarzyszących, takich jak degustacje wigilijnych potraw czy wspólne śpiewanie kolęd, to jednak przedświąteczne ożywienie wypełniło Daleszyce pozytywną energią, a choinki w niecodziennych kreacjach cieszą oczy mieszkańców.