28 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się bal z okazji „pierwszych urodzin” nowych klubów seniora z terenu gminy. Świętowali podopieczni klubów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Mójczy i Słopca. Wszystkim seniorom wielu kolejnych lat w dobrym zdrowiu i wypełnionych ciekawymi klubowymi zajęciami życzył burmistrz Dariusz Meresiński.

Bal w MGOK był ukoronowaniem pierwszego roku działalności klubów seniora, które powstały z początkiem 2022 roku. Z tej okazji nie zabrakło tortu, odśpiewanych „Stu lat” i najlepszych życzeń od osób zaangażowanych w powstanie i działanie klubów na terenie sołectw gminy Daleszyce.

Nowe kluby to efekt projektu „Razem z seniorami”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce.

- Kluby seniora powstają z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich integracji i aktywizacji – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki wspólnym zajęciom mieszkańcy naszych miejscowości mają okazję nie tylko spotykać się i wymieniać doświadczeniami, ale też skorzystać na przykład z porad medycznych, psychologicznych, czy choćby zajęć plastycznych i ruchowych. Nasi seniorzy chętnie działają, mają świetne pomysły i mnóstwo energii.

Warto przypomnieć, że od początku 2020 roku kluby seniora działają także w Cisowie, Daleszycach, Komórkach, Sukowie i Smykowie. Pierwsze kluby powstały w ramach projektu „Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom”. Organizacja zajęć jest dofinansowana z funduszy unijnych.

- W ramach projektów organizujemy dla klubowiczów warsztaty kulinarne, artystyczne, gimnastykę, doradztwo medyczne, ale też wyjazdy kulturalne czy krajoznawcze – mówi Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce. – Od początku realizacji naszych projektów wiemy, że to wyjątkowa inicjatywa, kluby są naszym seniorom potrzebne, zajęcia przynoszą mnóstwo radości i praktycznej wiedzy, uczestnicy działają z wielkim zaangażowaniem, co nas bardzo cieszy.

Wszystkie kluby seniora mieszczą się w lokalach, które zostały odpowiednio przygotowane przez gminę; przeprowadzone zostały konieczne prace remontowe, zakupiono też odpowiednie wyposażenie konieczne do prowadzenia warsztatów. Opiekę i kreatywne zajęcia znalazło w klubach ok. 160 osób.

Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 10.05.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00,
— 13.05.2023 r. (sobota) w godz. 10:00 - 13:00.

Mieszkańcy będą mogli zapłacić za podatek i odpady komunalne.

Rok 2023 jest rokiem obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego! Jedna z największych imprez rekonstrukcyjnych odbędzie się w Daleszycach.

13 grup rekonstrukcyjnych z całej Polski w tym piechota powstańcza, jazda konna, piechota rosyjska, Kozacy, szpital polowy, obozowisko powstańcze, kuchnia polowa... to i więcej na Rynku oraz na Placu Cedry w Daleszycach. Plac Cedry swoją nazwę zawdzięcza nazwisku powstańca Wawrzyńca Cedry zesłanego na Sybir.

Godzina 13.30 - wymarsz z Placu Cedry na Rynek w Daleszycach, Daleszyce, woj. świętokrzyskie!

Poniżej informacje o konkursie!

loga konkurs

Szanowni Mieszkańcy Gminy Daleszyce!

W ramach realizacji zadania pn. „Droga do niepodległości - obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro „Niepodległa, w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, zapraszamy do udziału w konkursie obejmującym wydarzenia historyczne z okresu Powstania Styczniowego.

Konkurs podzielony został na dwie następujące kategorie:
• literackiej - stworzenie eseju poświęconego miejscom, postaciom i motywom związanym z Powstaniem Styczniowym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Daleszyce. Prace należy przesyłać do dnia 18.05.2023 r. na adres e-mail organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule "Esej - Obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego". Prace mogą być zapisane w formacie doc lub pdf.
• przebranie z epoki – skierowany do wszystkich mieszańców gminy Daleszyce, gdzie ocenie podlegać będzie przygotowany strój, charakterystyczny dla końca XIX wieku, zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzy.

Wyłonienie laureatów nastąpi 20 maja 2023 roku, podczas głównych obchodów 160. Rocznicy Postania Styczniowego, na Rynku w Daleszycach.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Zapraszają,
STOWARZYSZENIE BONUM PUBLICUM
GMINA DALESZYCE

Regulamin Konkursu

Miłośnicy fotografii mogą zaprezentować swoje umiejętności w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pt.„POWIAT KIELECKI ZAWSZE PO DRODZE - NIEZWYKŁE MIEJSCA”.

Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów przyrody, historii i architektury powiatu kieleckiego. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: osób dorosłych, którzy ukończyli 18 rok życia oraz dzieci i młodzieży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do regulaminu).

Cele konkursu to: zainteresowanie przyrodą własnego regionu, promowanie walorów przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród mieszkańców powiatu, ukazanie piękna i bogactwa powiatu kieleckiego, odkrywanie miejsc niezwykłych powiatu kieleckiego.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG (do 5 MB łącznie) w wersji elektronicznej. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nigdzie wcześniej niepublikowane i  nieprzedstawiane na innych konkursach. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

Termin nadsyłania prac upływa 12.06.2023r. liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście/drogą pocztową na nośniku danych wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) z dopiskiem konkurs fotograficzny , 25 lat powiatu. Przesłanie lub dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Organizator przewiduje uroczyste wręczenie nagród i wernisaż fotografii konkursowej dla laureatów podczas gali z okazji 25-lecia powiatu kieleckiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w dniu 22.06.2023r.

Regulamin Konkursu, Karta Zgłoszenia oraz Zgoda Rodzica

Z dniem 30 kwietnia 2023 roku, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zakończył sprzedaż preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Spowodowane jest to rozprowadzeniem zakupionego asortymentu od TAURON Wydobycie S.A. dla mieszkańców Gminy Daleszyce oraz koniecznością rozliczenia się z prowadzonej sprzedaży. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w podanym terminie zostaną umorzone ze względów opisanych powyżej.

   Przez cały okres sprzedaży preferencyjnej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zrealizowali wnioski dla ponad 1 100 mieszkańców Gminy Daleszyce, których zaopatrzono w asortyment węglowy na łączną wartość osiągającą prawie 1 tys. ton.