Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę (dot. paliw inne niż węgiel).

Informujemy, że z chwilą otrzymania środków przez Urząd, zostaną wypłacone dodatki na pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.