Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

1. 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

2. 5 000 zł - w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Producenci rolni będą mogli do 15 listopada br. składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Do wniosku będą musiały zostać dołączone m. in.:

  1. kopia protokołu oszacowania szkód, lub
  2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.