23 lutego burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 4 umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji drogowych w naszej gminie.

Jedno z zadań dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych przy szkole w Niestachowie. Projekt ma zakładać budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem oraz z detekcją pieszych. Termin wykonania opracowania dokumentacji mija w połowie lipca.

Kolejne zadanie dotyczy budowy drogi wewnętrznej w Sukowie; ulica Dębowa ma być zlokalizowana na działkach nr 216/3, 284/2 i 284/4, jej długość to 415 mb, będzie wykonana w asfalcie. Projekt ma być gotowy w marcu 2024 roku.

Gmina planuje też przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 454 w Niwach. Jej długość to ok. 475 mb. Czwarte zadanie dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 186 w Sierakowie. Długość drogi to ok. 300 mb. Obie nawierzchnie będą wykonane z kruszywa, termin wykonania projektów mija w z końcem marca.

Wykonawcą jest Szymon Siedlecki z Łęgu Tarnowskiego. Koszt wszystkich projektów to 25 tys. zł.